stichting “Help ons Helpen”


Collecte in september voor stichting “Help ons Helpen”

Stichting “Help ons Helpen”… is een christelijke non-profit hulporganisatie die al sinds 1992 actief is in Roemenie. Sinds enkele jaren ook in Malawi en Israel. De doelstelling is verspreiding van het evangelie in woord en daad! Ze werken samen met lokale partners, in Roemenie met plaatselijke kerken en christelijke organisaties, […]