Onze gemeente


Evangeliegemeente Zoetermeer

Onze gemeente kenmerkt zich door een gevarieerde samenstelling van bezoekers. Sommigen zijn kerkelijk opgegroeid, anderen zijn later in hun leven door het Woord van God geraakt. Wij geloven dat wat God in Zijn Woord zegt, de waarheid is.

De Bijbel centraal

Met elkaar proberen we Gods Woord te verstaan. De Bijbel is het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God en is daarom betrouwbaar en heeft het hoogste gezag in alle zaken aangaande geloof en levenswandel. De gemeente kent geen andere geloofsgrondslag of belijdenisgeschriften.

Onze zondagse diensten

Elke zondag is er een dienst die om 10.00 uur begint. Om 09.50 uur is er een bidstond voorafgaand aan de dienst.
De hele dienst wordt er getolkt voor doven en slechthorenden. Na de dienst is er koffie en thee en ruim de tijd voor een gesprek met elkaar of met iemand van het gemeenteteam.

Zondagsschool

Tijdens de dienst is er, naast de opvang voor baby’s en peuters, een aparte samenkomst voor de kinderen.

Stel ons uw vraag

Heeft u een vraag over de gemeente of over God? Mail uw vraag naar info@evangeliegemeentezoetermeer.nl.  U krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.

Start

De Evangeliegemeente Zoetermeer is gestart in september 1991 en is voortgekomen uit de Pinkstergemeente Morgenstond Haagse Hout. Onze gemeente maakt nu deel uit van het samenwerkingsverband Morgenstond. Dit samenwerkingsverband (evangelische en pinkster) telt 14 gemeenten in het westen van Nederland. Binnen dit samenwerkingsverband houdt iedere gemeente wel haar eigen identiteit.